دوره های تربیت متخصص

با توجه به تقاضای کارفرمایان محترم جهت تامین و استخدام نیروهای متخصصی که اشراف لازم به کارو تخصص مورد نیاز را داشته باشند بطوریکه از روز اول استخدام آماده به کار باشند. کمیته اساتید دپارتمان های مهندسی نوین پارسیان یک مسیر آموزشی کامل برای شروع و ادامه یادگیری و ارتقای مهارت های لازم و همچنین ارزیابی مهارت های فنی شما در حوزه مربوطه طراحی نمده است.دراین دوره ها دانشجویان براساس آموزش گام به گام مسیر رسیدن به جایگاه یک متخصص را طی خواهند نمود.برای دانشجویان این دوره ها 25 درصد تخفیف درکل دوره ها در نظر گرفته شده است.

لیست دوره‌های تربیت متخصص